Cập nhật danh sách bom hàng để các shop khác tránh khi bán cho những người này

Người có thói quen bom hàng thì bạn cần cân nhắc khi giao dịch , nhất là cho vay làm ăn … vv

đang cập nhật …