1 2

  1. Còn thương rau đắng mọc sau hè
  2. Phương trời xứ lạ
  3. Điệp khúc
  4. Chỉ có bạn bè thôi
  5. Con đường mang tên em
  6. Đôi ngã chia ly
  7. Khóc thầm
  8. Người nhập cuộc
  9. Nhận diện thời gian
  10. Xin đừng yêu tôi