67658321_2305985696330467_7136313300194689024_n 67959133_692397734566096_4694914453035024384_n

ÁI VÂN & ELVIS PHƯƠNG – BÀI TANGO CHO EM

  1. Liên khúc: nhìn nhau lần cuối – Elvis Phương & Ái vân
  2. Lại một mùa mưa – Ái vân
  3. Về đây nghe em – Elvis Phương
  4. Qua cầu gió bay – Elvis Phương & Ái vân
  5. Thơ ngây – Ái Vân
  6. Bài Tango cho em – Elvis Phương & Ái vân
  7. Liên khúc: gửi gió cho mây ngàn bay – Elvis Phương & Ái vân
  8. Tình ca mùa hạ – Ái vân
  9. Ai về sông tương – Elvis Phương
  10. Suối tóc – Elvis Phương & Ái vân