dem sau daudem sau dau 1

TẰM VƯƠNG TƠ ( BĂNG TÂM)

TÂN CỔ ĐÊM ĐÊM SẦU ĐÂU  (Hoàng Song Việt)

Băng Tâm & Hương Lan

3- TRÍCH ĐOẠN LAN VÀ DIỆP (Cổ nhạc: Loan Thảo)

(Băng Tâm & Linh Tàm)

LK: CA DAO ĨÌNH MẸ Zr CÔNG ON CHA MẸ

(Đặng Quang Vinh & Minh Ngọc) (Băng Tâm)

5- TRÍCH ĐOẠN CÁI LƯONG: NHAN SAC KHUYNH ĨHÀNH

(Tác già: Thanh Tòng) (Còng Minh.Tuán Châu, Linh Tàm, Băng Tâm)