4 4j

 

1. Giọt lệ đài trang – Chế Linh
2. Vòng nhẫn cưới – Chế Linh
3. Mai anh đi rồi – Hương Lan
4. Thư về em gái thành đô – Chế Linh
5. Tình em biển rộng sông dài – Hương Lan – Chế Linh
6. Vọng gác đêm sương – Chế Linh
7. Lính nghic gì – Chế Linh
8. Lối về đất mẹ – Chế Linh – Giao Linh
9. Những bước chân âm thầm – Chế Linh
10. Một mai em đi – Chế Linh – Hương Lan
11. Ngày ấy mình yêu nhau – Chế Linh – Giáng Thu
12. Nếu đời không có anh – Giao Linh

Facebook Comments