123949883_2811518749093939_8369443063622139277_n 124487876_394822005215346_3688816919898318097_n

 

1.Đàn bà

2.Sân khấu & cuộc đời

3.Linh hồn tượng đá

4.Dòng sông đời tôi

5.Chiếc bóng bên đường

6.Hận đồ bàn

7.Mùa thu năm ngoái

8.Dòng sông hẹn hò

9.Tình ong bướm

10.Chuyện hợp tan