AoCuoiMauHoaCa-ThanhTuyen-CheLinhao-cuoimau-hoa-ca

gió lạnh chiều đông

áo cưới màu hoa cà

trăng rụng xuống cầu

thư gửi người miền xa

bài ca trả nàng

nhiệp cầu tri âm

nụ cười trong mắt em

bông hồng cài áo

giọng ca dĩ vãng

tình đêm liên hoan