xin dung yeu toixin dung yeu toi 2

  1. Bài ca kỷ niệm
  2. Xin đừng yêu tôi
  3. Đôi ngã chia ly
  4. Thói đời
  5. Người xa về thành phố
  6. Thôi
  7. Áo em chưa mặc một lần
  8. Thương về quán trọ
  9. Đêm trên đỉnh đầu
  10. Trên bốn vùng chiến thuật