124066504_378670293446090_1864474179721018017_n 124348326_380703936694239_1470595628195113297_n

 

1.Phút bên chàng- Minh Xuân

2.Nửa đêm ngoài phố- Carol Kim

3.Trăng sơn cước- Ngọc Minh

4.Cơn mua phùn- Vũ Khanh

5.Ngày xưa Hoàng Thị- Thái Hiền

6.Thu ca- Thanh Mai

7.Ngày về quê cũ- Như Mai

8.Ngàn năm vẫn đợi- Elvis Phương

9.Còn lại xót xa- Minh Phương

10.Giáng ngọc- Kiều Nga

11.Tình đầu- Lệ Thu

12.Tan tác- Khánh Hà