123546926_699551664327147_273067683009317905_n 123656384_360277498373332_1523851152133892964_n

 

1.Meddly: Chia Ly- Thôi biệt ly- Tình như thế giới

2.What’s now my love- Giờ còn chi đâu

3.J’AI ENVIE- Anh ước mong

4.LES NEIGES- DU KILIMANJARO- Đỉnh tuyết cao

5.PUT YOUR HEAD- ON MY SHOULDER- Tựa vai anh

6.OH! CAROL- Hỡi em yêu

7.MERCI, CHERIE- Cảm ơn em

8.QUANDO QUANDO- Khi nào đây

9.CALIFORNIA DREAMIN- Giấc mơ Cali

10.Tình yêu thủy thủ