124013496_1053120851826973_8948042909836399891_n 124228585_748553572402045_5226208107509744130_n

 

1.Những chuyến xe trong cuộc đời- Phương Lam

2.Giữa lòng đất mẹ- Song ca

3.Chuyện tình không dĩ vãng- Phương Lam

4.Gác vắng- Chế Linh

5.Thư về em gái Thành Đô- Phương Lam

6.Đối diện- Phương Lam

7.Thị trấn về đêm- Song ca

8.Linh hồn tượng đá- Phương Lam

9.Buồn mà chi em- Chế Linh

10.Chiều thương đô thị- Phương Lam