mua tren pho hue2

01. Mưa Trên Phố Huế-Duy Khánh

02. Con Đường Mang Tên Em-Duy Khánh&Hương Lan

03. Xin Yêu Tôi Bằng Tình Người-Hương Lan

04. Nhật Ký Của Hai Đứa Mình-Duy Khánh

05. Sau Ngày Hành Quân-Hương Lan

06. Nén Hương Yêu-Duy Khánh

07. Đường Sang Nhà Em-Hương Lan

08. Đêm Bơ Vơ-Duy Khánh

09. Đôi Ngã Chia Ly-Hương Lan

10. Một Bàn Tay-Duy Khánh