57390081_409181542993814_8799261831899119616_n 59484801_2321871007877682_2838805449434726400_n

Gạo Trắng Trăng Thanh – Quang Bình – Trang Thanh Lan

Nếu Ai Có Hỏi – Trang Thanh Lan

Gắng Mà Lo – Quang Bình – Trang Thanh Lan

Về Thăm Xứ Lạnh – Quang Bình

Màu Tím Thổn Thức – Trang Thanh Lan

Dấu Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng – Trang Thanh Lan

Đám Cưới Trên Đường Quê – Tuấn Vũ

Tình Bơ Vơ – Quang Bình

Duyên Quê – Quang Bình – Trang Thanh Lan

Hận Tình – Trang Thanh Lan