109691067_321505185546143_7924330677096045154_n 123768880_1361229537571873_2399248489566530968_n

 

1.Giận hờn- Chế Linh- Hương Lan

2.Cho anh được về với quê em- Chế Linh

3.Cánh hoa pensee’- Hương Lan

4.Trả lời thư em- Chế Linh

5.Hoa thương nhớ ai- Hương Lan

6.Phương trời xứ lạ- Chế Linh

7.Mực tím mồng tơi- Chế Linh- Hương Lan

8.Chuyện tình người mang tên Phượng- Chế Linh

9.Phượng buồn- Hương Lan

10.Tại anh không nói- Chế Linh