20731376_1489044594523611_283038651_n20707429_1489044597856944_30993652_n

 1. Đêm sầu đời
 2. Thị trấn về đêm
 3. Khóc thầm
 4. Những chuyến xe trong đời
 5. Sợ tình ta dang dở
 6. Hạnh phúc thương đau
 7. Ngàn năm tình vẫn đẹp
 8. Đắp mộ cuộc tình
 9. Làm sao quên được
 10. Chuyện ngày xưa
 11. Nói với người tình
 12. Xin đừng yêu tôi
 13. Đoạn tuyệt