123751518_698122790904187_6246574671221798823_n 123970652_2496847633941111_5453994890068021440_n

 

1.Em có về

2.Mười năm tình cũ

3.Gọng ca dĩ vãng (Đàn xưa ngóng đợi)

4.Lỡ chuyến đò tình

5.Em còn nhớ mùa xuân

6.Hai vì sao lạc

7.Lời cuối cho em

8.Nhắn cánh chim chiều

9.Ru em vào động

10.Còn nhớ không em