38178440_1869785306449536_5920996464921673728_n 38279362_1869785286449538_3384046591269666816_n

Mấy dặm sơn khê

Cô láng giềng

Người em gái

Cùng một kiếp hoa

Cánh hoa duyên kiếp

Đường về miền bắc

Tôi sẽ đưa em về

Chuyển bến

Em tôi

Em đến thăm anh một chiều mưa