106099867_275268546911108_7970305668346738934_n 124254692_2389689421177635_690566625932249554_n

 

1.Lòng mẹ 2

2.Đêm không còn tiếng súng

3.Mái tóc quê hương

4.Gợi nhớ quê hương

5.Cho anh được về với quê em

6.Bông hồng cài áo

7.Hai chuyến tàu đêm

8.Hoa vẫn nở trên đường quê hương

9.Chuyện 3 người

10.Nó