124025114_275273147228078_852431519416533230_n 124467880_421599635495648_5094812623921267780_n

 

1.Lý ngự ô- Hương Lan & Tuấn Vũ

2.Lý chim uyên- Thiên Trang

3.Qua cầu gió bay- Elvis Phương & Khánh Ly

4.Hòn vọng phu 1- Sơn Ca & Huy Sinh

5.Hòn vọng phu 2- Hương Lan

6.Hòng vọng phu 3- Sơn Ca & Huy Sinh

7.Cô Thắm về làng- Sơn Ca

8.Tình Chàng ý Thiếp- Chế Linh

9.Đường về hai thôn- Hương Lan & Duy Khánh

10.Lý qua đèo- Sơn Tuyền