ssHương Lan Đặc Biệt (Thúy Anh CD71) (2)

 

01- Một Chuyến Bay Đêm

02- Nhật Ký Đời Tôi

03- Biển Mặn

04- Tuổi Học Trò

05- No Va Toi

06- Lòng Mẹ

07- Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê

08- Cảm Ơn

09- Đưa Em Vào Hạ

10- Nén Hương Yêu