11 12

  1. Thiên đường không tìm thấy
  2. Vĩnh biệt màu xanh
  3. Con tim đang cố quên em
  4. Tình yêu còn xa
  5. Tình xưa nghĩa cũ 2
  6. Chiều nghe biển khóc
  7. Tình đầu
  8. Trái tim biết khóc
  9. Vô tình
  10. Ta trở về