130988870_395975904959722_4362254276885884502_n 131681337_1266342520412363_6275471262384585458_n

 

1.Nỗi buồn ngày vu quy

2.Sầu tìm thiệp hồng

3.Khi đã yêu

4.Sông quê (với Thế Sơn)

5.Đoạn tình buồn

6.Hạ thương

7.Mưa trên phố Huế

8.Chiều trên đồi thông (với Thế Sơn)

9.Duyên phận

10.Thương tình nhân