100681175_384802909119362_5285285642337517568_n 101696362_277651576711334_4045577936898621440_n

 

MÂY MPCD – KHI TÌNH BAY XA – Ý LAN – THÁI CHÂU – THANH VÂN

  1. Nắng hạ (Nguyễn Trung Cang) – Ý Lan
  2. Xé thư tình (Trương Hoàng Xuân) – Thái Châu
  3. Ân tình mong manh (Ngọc Trọng) – Thanh Vân
  4. Cỏ úa (Lam Phương) – Thái Châu
  5. Ánh trăng tan (lời việt Đặng Hiền) – Thanh Vân
  6. Em đến thăm anh một chiều mưa (Tô Vũ) – Ý Lan
  7. Ai về sông Tương (Thông Đạt) – Thái Châu
  8. Một cõi đi về (Trịnh Công Sơn) – Thanh Vân
  9. Một lần nào cho tôi gặp lại em (Vũ Thành An) – Thái Châu
  10. Khi tình bay xa (Trịnh Nam Sơn) – Thanh Vân