129211834_1355559064784896_5516483274108740616_n 129936131_311730473293234_9049891059191139536_n

 

1.Liên khúc đón xuân- Thiên Kim- Đoàn Phi- Quốc Khanh- Ánh Minh

2.Đón xuân này nhớ xuân xưa- Ngọc Huyền

3.Thiên duyên tiền định- Đoàn Phi- Thùy Hương

4.Cám ơn- Đan Nguyên

5.Gái xuân- Băng Tâm

6.Em đến thăm anh đêm 30- Nguyên Khang

7.Mộng chiều xuân- Hồ Hoàng Yến

8.Đồn vắng chiều xuân- Philip Huy

9.Anh đã thấy mùa xuân chưa- Y Phương

10.Bến xuân- Nguyễn Hồng Nhung

11.Thư xuân hải ngoại- Lâm Nhật Tiến

12.Xuân này con về mẹ ở đâu- Đặng Thế Luân

13.Thư xuân ba viết cho con- Tuấn Vũ

14.Câu chuyện đầu xuân- Mỹ Hằng

15.Xuân này con không về- Tường Nguyên- Tường Khuê