8con tim dâng hiến

01. Tuổi đá buồn [High quality]

02. Dấu tình sầu [High quality]

03. lá thu[High quality]

04. Trưng Vương khung cửa mùa thu [High quality]

05. Bông hồng [High quality]

06. Tuổi biết buồn [High quality]

07. Phù du [High quality]

08. Chờ phone của anh [High quality]

09. Yêu em hơn hôm qua [High quality]

10. Con tim dâng hiến [High quality]