cho nhau kiep naocho nhau kiep nao trinh nam son

  1. Mùa thu chết
  2. Nói sao cho em hiểu
  3. Giã từ tình yêu
  4. Niềm đau chôn dấu
  5. Hạnh phúc bên nhau
  6. Kỷ niệm trong tôi
  7. Bài không tên số 8
  8. Một trời thương yêu
  9. Ngọn đồi chia ly
  10. Đến bên em

 

Facebook Comments