1   Ly rượu mừng (Phạm Đình Chương) Elvis Phương & Lệ Thu      
2   Nụ tầm xuân (Phạm Duy) Thái Thanh      
3   Nhớ xuân (Ngọc Bích) Khánh Ly      
4   Bến xuân xanh (Dương Thiệu Tước) Lệ Thu      
5   Khúc nhạc ngày xuân (Nhật Bằng) Elvis Phương      
6   Cô hái mơ (Phạm Duy-Nguyễn Bính) Hà Thanh      
7   Xuân về (Thẩm Oánh) Thanh Lan      
8   Xuân tha hương (Phạm Đình Chương) Duy Trác      
9   Xuân thì (Phạm Duy) Julie Quang      
10   Nhịp Xuân (Trần Ích) Elvis Phương & Mai Hương      
11   Xuân và tuổi trẻ (La Hối) Thái Thanh      
12   Mùa xuân trên đỉnh bình yên (Từ Công Phụng) Khánh Ly      
13   Mộng chiều xuân (Ngọc Bích) Lệ Thu      
14   Đón xuân (Phạm Đình Chương) Carol Kim      
15   Xuân nồng (Phạm Duy) Thanh Thuý      
16   Mộng đêm xuân (Tuấn Khanh) Sĩ Phú      
17   Bến đàn xuân (Ngọc Bích) Hà Thanh      
18   Đêm xuân (Dạ khúc) (Phạm Duy) Thanh Lan      
19   Gọi tên bốn mùa (Trịnh Công Sơn) Khánh Ly