119 120

  1. Chìa khóa tình yêu
  2. Đêm hoa đăng
  3. Tình trong đôi mắt
  4. Người ra đi
  5. LK búp bê không tình yêu, búp bê bằng sứ
  6. Ru con thuyền cũ
  7. Tưởng rằng đã quên
  8. Hanh phúc lang thang
  9. Hoa trắng thôi cài lên áo tím