96101077_1960633447402120_6499264376254496768_n 96519509_441573220040258_1112370910184079360_n

 

 1. Bay đi cánh chim biển
 2. Biển, nỗi nhớ và … em
 3. Biển cạn
 4. Bên em là biển rộng
 5. Biển nghìn thu ở lại
 6. Biển tình
 7. Thuyền và biển (*)
 8. Biển chờ
 9. Mưa trên biển vắng
 10. Biển nhớ
 11. Nha Trang ngày về