123856748_1020168728456265_4818157487545328115_n 124073643_674069683310550_1758213461406370351_n

 

1.Dr. Jones

2.Trái tim lầm lỡ

3.Cơn mưa hạ

4.Good morning sunchine

5.Chuyện đóa hồng

6.Bên em là biển rộng

7.Những lời dối gian

8.Fernando

9.Như giấc chiêm bao

10.Tình anh trao em