doi bong 3tình ca 20

01- Đôi Bóng-Thiên Trang

02- Sầu Tím Thiệp Hồng-Tuấn Vũ

03- Thương Về Miền Đất Lạnh-Thiên Trang

04- Người Tình Và Quê Hương-Tuấn Vũ

05- Nếu Hai Đứa Mình-Thiên Trang

06- Tâm Hồn Cô Đơn-Tuấn Vũ

07- Nếu Ai Có Hỏi-Thiên Trang

08- Nhà Anh Nhà Em-Tuấn Vũ

09- Ngoại Ô Buồn-Thiên Trang & Tuấn Vũ

10- Hận Tình-Thiên Trang