Tiếng đàn tôi – Duy Quang
giòng an giang – Trang Thanh Lan
Sài Gòn Sài Gòn – Hợp ca
Nụ tầm xuân – Duy Khánh, Hà Thanh
Em ra đi mùa thu – Hoàng Dũng
Em đi chùa hương – Thanh Lan
Rồi mai tôi đưa em – Tuấn Ngọc
Nỗi lòng người đi – Sĩ Phú
Tôi đi giữa hoàng hôn – JO MARCEL
Nỗi lòng – Thu Hà

__________________________________

Các anh về- Thanh Tuyền
Buồn tàn thu – Chế Linh
Thương đời hoa – Thiên Trang
Ông lái đò – Nhật Trường
Tiếng xưa – Phương Lam
Tà áo cưới – Sơn Ca
Tình nước – Duy Khánh
Con thuyền không bến -Thiên Trang
Thoi tơ – Thanh Lan
Đêm tàn bến Ngự – Phương Lam