38391278_1869783873116346_696825252268736512_n

38211789_1869783866449680_5428802597303615488_n

Tôi có em chiều thu

Lời yêu thương

Yêu em đêm nay

Thuở ấy có em

Còn chút gì để nhớ

Tình quê

Tình yêu như bóng mây

Biển mơ

Xa em kỷ niệm

Tôi đi giữa hoàng hôn