gap nhau lam chitruong vu

 

01 – Gặp Nhau Làm Chi

02 – Cõi Nhớ

03 – Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ

04 – Từ Lúc Em Đi

05 – Căn Nhà Ngoại Ô

06 – Bóng Có Mái

07 – Đường Về Quê Hương

08 – Chuyện Người Con Gái Ao Sen

09 – Ba Tháng Quân Trường

10 – Về

11 – Rừng Lá Thấp

12 – Núi Đôi

13 – Đêm Buồn Tỉnh Lẻ