CDCD066-4trường vũ hay nhất

VÙNG NGOẠI Ô

GIÃ BIỆT TÌNH YÊU

NGÀY CÒN EM BÊN TÔI

NHỮNG CHUYẾN XE TRONG ĐỜI

KẺ Ở MIỀN XA

SAU NHỮNG LẦN GỐI MỎI

THƯƠNG TÌNH NHÂN

CHẮP TAY LẠY NGƯỜI

CON ĐƯỜNG MANG TÊN EM

TÌNH NHƯ MÂY KHÓI

PHỐ VẮNG

NỖI BUỒN SA MẠC