20doi mat nguoi xua

01 –  mang trọn niềm đau (giao linh)

02 – Hoa Xứ Nhà Nàng (Tuấn Vũ)

03 – Rồi Ngày Mai Xa Nhau (Giao Linh, Tuấn Vũ)

04 – Phần Buồn (Giao Linh)

05 – Đôi Mắt Người Xưa (Tuấn Vũ)

06 – Đường Tình Đôi Ngã (Giao Linh, Tuấn Vũ)

07 – Nhật Thực (Giao Linh)

08 – Mùa Xuân Lá Khô (Tuấn Vũ)

09 – Sầu Tím Thiệp Hồng (Giao Linh, Tuấn Vũ)

10 – Đêm Hỏa Châu (Giao Linh)

11 – Lá Thư Cuối Cùng (Tuấn Vũ)

12 – Như Cánh Bèo Trôi (Giao Linh)