21Tuấn vũ - và những chuyện tình

 

01 – Những Đồi Hoa Sim (Tuấn Vũ)

02 – Chuyện Tình 3 Người (Tuấn Vũ)

03 – Ngưu Lang Chức Nữ (Tuấn Vũ)

04 – Người Con Gái Hái Sim (Tuấn Vũ)

05 – Chuyện Tình Mimosa (Tuấn Vũ)

07 – Chuyện Người Trinh Nữ Tên Thi (Tuấn Vũ)

08 – Người Tình La Lan (Tuấn Vũ)

09 – Người Em Xóm Đạo (Tuấn Vũ)

10 – Chuyện Tình Mộng Thường (Tuấn Vũ)