123833486_1123082054810554_5865938109915202943_n 124095022_354410655635390_7819226868742199831_n

 

1.Ước hẹn

2.Tóc mây

3.Một mai em đi

4.Chia tay tình đầu

5.Khúc tình dối gian

6.Thu hát cho người

7.Nụ hôn dưới mưa

8.Ướt mi

9.Tiễn anh trong mưa

10.Tình là giấc mơ