mặt a
Xuân nghệ sĩ hành khúc
Chúc xuân
Câu chuyện đầu năm
Xuân này con không về
Nếu xuân này hòa bình
Lá thư mùa xuân
Xuân muộn
Gió mùa xuân tới
Hẹn một mua xuân
mặt b
Đi chợ tết
Tâm sự ngày xuân
Thư xuân trên rừng cao
Đầu năm lính chúc
Lời đầu năm cho con
Đám cưới đầu xuân
Mùa xuân đi qua
Chiến sĩ của mùa xuân
Cảm ơn