thanh lan 1 thanh lan 2

  1. Khúc tình gian dối
  2. Hãy đến với nhau
  3. Chỉ là giấc mơ qua
  4. Vũ nữ thân gầy
  5. Vũ khúc Paris
  6. Người tình đa cảm
  7. Tình yêu đắm say
  8. Xa anh kỷ niệm
  9. Sóng nước biếc
  10. Khi xưa ta bé