123792554_396288181561609_8153284538023868589_n 123833485_280056593347622_5495689957990071915_n

 

1.Tiếng sáo chiều quê- Mỹ Huyền

2.Bức tranh quê- Mỹ Huyền- Chí Tâm

3.Mùa lúa chín- Duy Khánh

4.Quê anh- Mỹ Huyền

5.Khúc ca Đồng Tháp- Mỹ Huyền

6.Dân làng đi cấy- Mỹ Huyền- Chí Tâm

7.Hoa tàn- Mỹ Huyền

8.Tiếc thương mẹ Việt Nam- Duy Khánh

9.Cô gái sông Hương- Mỹ Huyền

10.Sầu ly biệt- Mỹ Huyền- Chí Tâm