123718174_380416966490082_6930080744747785772_n 123912454_3254860357975817_8780278931936603682_n

 

 

1.Câu chuyện đầu năm

2.Hạnh phúc đầu xuân

3.Đón xuân này nhớ xuân xưa

4.Cánh thiệp đầu xuân

5.Nhớ nhau hoài

6.Đám cưới đầu xuân (với Thái Châu)

7.Mùa hoa anh đào

8.Xuân đẹp làm sao

9.Tâm sự ngày xuân

10.Nếu xuân này vắng anh

11.Xuân về trên làng quê