hinh10hinh9

  1. Ngày đá đom bông
  2. Dư ảnh tình yêu
  3. Tình là sợi tơ
  4. Đôi mắt người xưa
  5. Ăn năn
  6. Con đường xưa em đi
  7. Tiếng ca ngày đó
  8. Con đường mang tên em
  9. Chuyện đêm mưa
  10. Lưu bút ngày xanh
Facebook Comments