49142241_2337153389899197_738715404041453568_n 49664359_757201481280167_936216524505481216_n

Chiều Mưa Biên Giới – Nguyễn Văn Đông

Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp – Nguyễn Văn Đông

Tôi Đi Giữa  Hoàng Hôn- Văn Phụng

Thiên Thai – Văn Cao

Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niền Vui – Trịnh Công Sơn

Tiếng Xưa – Dương Thiệu Tước

Nỗi Niềm – Tuấn Khánh

Cô Nữ Sinh Đồng  Khánh – Thu Hồ

Chiều Vàng – Nguyễn Văn Khánh

Khối Tình Trương Chi – Phạm Duy

Facebook Comments