123652954_365603444553592_755618390799772705_n 123848005_2653459664968837_8362640456684465390_n

 

1.Chiều xuân- Thanh Lam

2.Xuân ca- Tam ca

3.Mùa xuân đầu tiên- Vân Đức

4.Gái xuân- Mai Khanh

5.Hơi thở mùa xuân- Thanh Hà

6.Anh cho em mùa xuân- Dạ Nhật Yến

7.Lời tỏ tình mùa xuân- Trúc Quỳnh

8.Thiên duyên tiền định- Hải Phong- Kim Huyên

9.Hoa Xuân- Thùy Dương

10.Mùa xuân gọi- Hoàng Nam