29 30

 1. Tàu đêm năm cũ
 2. Biển mặn
 3. Rừng lá thấp
 4. Chuyện tình người đan áo
 5. Giã biệt Sài Gòn
 6. Ông lái đò
 7. Sao em vội lấy chồng
 8. Qua cơn mê
 9. Xin thời gian qua mau
 10. Người ngoài phố
 11. Hai vì sao lạc
 12. Những dòng lưu niệm