116703614_331677681201173_7534004712258275475_n 123778412_392434391898059_6490614732944210840_n

 

1.Biển chờ- Ý Lan

2.Màu yêu thương- Vũ Khanh

3.Dòng sông xanh- Thanh Lan

4.Da vàng trên xứ trắng- Ngọc Thắng

5.Chiều phi trường- Lê Uyên- Phương

6.Nếu một ngày- Thanh Lan- Elvis Phương

7.Thiên thai tống biệt- Thnh Lan- Thái Châu- Hoàng Nam

8.Giọt tình- Ý Lan

9.Một ngày vui mùa đông- Lê Uyên- Phương

10.Liên khúc: D vàng & Nối vòng tay lớn- Hợp ca