123717404_2838273333124116_1149902333326949399_n 124092728_1092171911206671_2313022709925728384_n

 

1.Đến đây thì ở lại đây- Thanh Tuyền- Quang Bình

2.Cô bé ngày xưa- Phương Lam

3.Chuyến tàu hoàng hôn- Giao Linh

4.Bướm trắng- Duy Thái

5.Kỷ niệm nào buồn- Thanh Tuyền

6.Ru em ngày tháng chia xa- Thái Châu

7.Thề xưa chẳng vẹn- Khả Tú- Phương Lam

8.Còn nghe thương thầm- Trang Thanh Lan

9.Liên khúc: Hội nghị Diên Hồng & Bạch Đằng Giang

Quang Bình- Trang Thanh Lan & Toàn ban hợp ca