140638428_425475531842731_3442131275361363589_n 141974783_694868114518800_583263698112889714_n

 

1.Phố xưa- Dạ Nhật Yến

2.Cô đơn- Xuân phú

3.Con gió thoảng- Dạ Nhật Yến

4.Riêng một góc trời

5.Dĩ vãng nhạt nhòa

6.Tình cha- Xuân Phú

7.Mưa ngâu- Dạ Nhật Yến

8.Ta chẳng còn ai- Xuân Phú

9.Em cứ đi- Dạ Nhật Yến

10.Khi biết yêu thương- Xuân Phú