38200146_1869783626449704_3861620750989393920_n 38289206_1869783636449703_692513195297865728_n

Trong nỗi đau tình cờ

Em đến từ nghìn xưa

Có một ngày như thế

Vẫn có em bên đời

Người về bỗng nhớ

Hai mươi mùa nắng lạ

Tình khúc Ơ-bai

Em đi bỏ lại con đường

Hôm nay tôi nghe

Vườn xưa